Projecten Marcel


Interim manager

Organisaties huren mij in als interim-manager om tijdelijk ondersteuning te bieden binnen hun facilitaire en/of beheers-diensten. Het takenpakket dat ik daarbij oppak is afhankelijk van de organisatie die mij inhuurt zeer breed, en gaat van het beheer van de technische installaties tot het aansturen en leidinggeven aan de verschillende ondersteunende diensten tot het organiseren van de inkoop en het professionaliseren van de beveiliging- en BHV-organisatie. Een kritische blik, aandacht voor het individu en professionalisering van de dienstverlening zijn hierbij steeds terugkerende aandachtsgebieden.


Huisvestingsprojecten

Een breed aandachtsgebied waarbij ik om verschillende manieren ondersteuning bied.

  • Voorbereiding
    Welke voorbereidende werkzaamheden moeten er worden uitgevoerd om de nieuwbouw en/of renovatie mogelijk te maken? Afkoppelen en omleggen bestaande installaties, aanpassen BHV-organisatie en vluchtwegen, bepalen bouwterrein inrichting en parkeermogelijkheden voor de bouwers, afstemming zoeken met de buren.

  • De inrichting
    Het invullen van de intermediaire rol tussen architecten/bouwers en de opdrachtgevers om te komen tot een optimale inrichting van het nieuwbouw project. Het samen met gebruikersgroepen bepalen welke functies aan ruimten gegeven gaan worden en welke inrichting hierbij het beste past. Hierbij letten of veiligheid, duurzaamheid, efficiëntie en multifunctionaliteit daar waar mogelijk.

  • De ingebruikname
    Het opstellen van een Facilitair draaiboek. In dit draaiboek is een beschrijving opgenomen van hoe in de nieuwbouw gewerkt gaat worden en welke facilitaire Ondersteuning daarbij van belang is. Alles komt aan bod, van de afvalstromen tot de BHV-organisatie, de catering, de schoonmaak, het technisch onderhoud en de bevoorrading. Ook het samen met HRM opstellen van functieomschrijvingen met daarin opgenomen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen die betrokken zijn bij de dienstverlening krijgt aandacht.


Organiseren Facilitaire diensten

Het opstellen van een visiedocument over de invulling van de facilitaire diensten bij de opdrachtgever in de vorm van het schrijven van een “praatstuk” op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de verder ontwikkeling van de facilitaire diensten binnen de organisatie.