“Ik houd van een praktische aanpak met een duidelijk doel voor ogen. In de onderwijssector wordt dit erg gewaardeerd.”

Ik werk de afgelopen jaren in veel verschillende projecten binnen het onderwijs. De start van mijn loopbaan was bij Arbeidsvoorziening, waar ik de waarde van opleidingen voor de arbeidsmarkt heb leren kennen. Ik heb er gezien hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt niet altijd optimaal is. Ook bij het onderwijsadviesbureau waar ik daarna heb gewerkt zag ik weer hoe belangrijk goed onderwijs is en dat het steeds beter wordt als je de aansluiting met andere partijen zoals scholen in de doorstroom en bedrijven kunt vinden.

Vanaf 2007 ben ik werkzaam op een mbo-school. Hierdoor houd ik de aansluiting met de dagelijkse onderwijspraktijk optimaal. Daarnaast ben ik vanaf 2011 werkzaam als zelfstandig onderwijskundig adviseur. Ik werk op een breed terrein binnen het onderwijs. Dat varieert van V(s)O, Praktijkschool tot MBO. De aansluiting voor studenten in een kwetsbare positie en de loopbaangerichte leeromgeving (LOB) zijn mijn hoofdthema’s. Ik werk veel met teams binnen Entree Onderwijs en wordt enthousiast als zij in staat zijn hun onderwijs en begeleiding steeds te verbeteren. De begeleidingslijn en het pedagogisch klimaat zijn hier regelmatig sleutelwoorden bij.

Projecten